Klimatet räddar sig inte självt. Några måste gå före och våga förändra. Är du med?
Huset vi bygger i Trelleborg är klimatsmart i framkant. Byggt helt utan stål och betong. Till och med grunden är i trä. Taket av solceller och glas. Vi blandar bostäder och lokaler. Ett framtidshus som vi bygger tillsammans. Hyr bostad, lokal eller bli delägare.

Varför vill vi bygga helt utan stål och betong?

Byggnader och byggande står för runt 40% av det globala koldioxidutsläppet, en ännu större andel av t ex avfall och andra miljöproblem. Byggandet är ungefär hälften av detta och byggmaterialen, särskilt betong och stål, står för lejonparten av utsläppen från byggandet. Genom att bygga i trä och andra växtmaterial kan vi istället använda skogen som en enorm koldioxidfångare och städernas byggnader som en lagringsplats för all den koldioxid som skogarna fångat in.

I vårt hus är till och med grunden i massivträ, samtidigt som vi ersätter plastisoleringen i mark med cellglas, mineralullen med träfiberisolering och väljer hållbara, robusta material överallt där det är möjligt att välja.

Läs mer i vår broschyr HÄR

Europas hittills mest hållbara flerfamiljshus?

Stommen. Avsikten är att låta bygga ett hus för flexibel användning med en ren massivträstomme (KL- och limträ) där även grundläggningen är av trä. Ambitionen är att helt undvika betong och konstruktivt stål samtidigt som vi undviker plast, mineralull, aluminium m fl ohållbara material så långt möjligt.

Fasaden mot gatan byggs med mörkt, återvunnet tegel för att passa i Trelleborg och för att vara underhållsfri under lång tid framöver. VI hoppas också kunna låta vildvin växa på tegelfasaden. Mot gatan finns stora regelbundet placerade fönster och franska balkonger. Mot gården görs prefabricerade fasadelement av trä som tillåter att fönster och balkongdörrar placeras där det passar, olika från våning till våning. Fasader och tak är isolerade med träfiber och diffusionsöppna, obrännbara västkustskivor

Taket är helt av glas på åsar och sparrar av trä, delvis med transparenta glas, delvis med integrerade fotovoltaiska solpaneler. Skärmtaket över balkongerna mot gården sträcker sig över hela husets bredd och är också klätt med solpaneler.
Takvåningen består av 3 stk ”råvindar” och ett stort gemensamt rum under glastaket.

Balkongerna bärs av limträpelare med två lager av balkar fästa i byggnadens trästomme. Ovanpå balkarna ligger en stabil trätrall. Balkongerna skyddas under ett stort skärmtak.

Grunden. För att göra grunden tillräckligt styv och för att undvika genomföringar nedåt är den utförd som en sandwichkonstruktion. Under och runt grunden används ett diffusionstätt bitumenlimmat cellglasskikt kombinerat med ett högkvalitativt tätskikt för att garantera fuktsäkerheten över ett sekel eller mer. Hissgropen och alla typer av ledningar ryms i det ventilerade och inspekterbara hålrummet. Alla ledningar kommer in på sidan där det går att gräva upp och komma åt.

Hiss, trapphus och de centrala schakten befinner sig mitt på gårdsfasaden och är förutom fyra pelare det enda som inkräktar på de helt öppna våningsplanen. I markplan finns en hög och bred genomfart genom huset som även används för uppställning av rullstolar och barnvagnar. Mot genomfarten finns nischer med centraler för el, värme och vatten. I den bakre halvan av markplan finns entresoler som tillåter full ståhöjd både över och under bjälklaget.

På gården byggs uthus för cykelförvaring. En del av tomten används av en gemensamhetsanläggning för en gård som används av alla i kvarteret.

Fakta: Hur går det till att bygga med trägrund?

Historiskt har det varit vanligt att ställa byggnader på trä. Stora delar av Gamla Stan i Stockholm står på ekpålar. och rustbädd är en klassisk metod på dålig mark. I vårt fall bygger konstruktionen på att en massiv träplatta i botten alltid ska vara torr.

Den på platsen stabila marken förbereds på vanligt sätt med krossmaterial som förhindrar att fuktighet sugs upp. På grusbädden placeras två lager av cellglas med förskjutna fogar som limmas ihop med bitumen. På detta limmas ett tätskiktsmembran. På så sätt skapas ett decimeter­tjockt, ångtätt, isolerande och lastfördelande skikt. Träplattan är helt slät på undersidan för att undvika oåtkomliga ställen där det kan bli fel vid byggandet eller där tätskiktet med åren kan försvagas.

Bottenplattan ligger lite djupare än normalt av tre olika skäl.
1) För att möjliggöra en slät undersida måste de plattor och bjälkar som hjälper till att fördela lasten från pelare och väggar rymmas ovanpå plattan.
2) För att alla brunnar, rör, kablar, smörjgropar (eller vad det kan vara som olika verksamheter behöver) ska få plats ovanpå plattan så att den inte behöver perforeras.
3) För att plattan ska kunna ventileras så att fuktighet aldrig kan stanna i trät.

Ända upp till en betryggande bit ovan mark isoleras även väggarna på samma sätt som grunden, med cellglas och ett membran som täcks av med plåtar och skyddas med en stensockel.

Ett extremt flexibelt hus: tekniskt och administrativt.

Vi vill undvika att låsa fast en massa tekniska och administrativa begränsningar som begränsar både i nutid och framtid. Vi har gjort vårt bästa för att hålla varje våningsplan fritt från väggar, schakt och annat som begränsar användningen. Värme och ventilation är nedsänkt i golvet framför fönster och dörrar, i golvet ligger också alla rör, kanaler och kablar vilket gör att det går att placera kök, badrum och annat som behöver installationer var som helst på våningsplanet. Och att flytta dem när det behövs. Mot gården går det att flytta fönster och balkongdörrar dit man vill ha dem. Mot gatan går det att ansluta väggar mellan de olika delarna i dörrpartiet. Det enda som står i vägen är fyra pelare.Vi ser till att takhöjden är tillräcklig (2,7m) för olika typer av verksamheter och att det går att bygga en andra utrymningsväg om det skulle behövas.

Intresseanmälan

Tack! Din intresseanmälan har skickats! Vi återkommer till dig.
Något blev tyvärr fel! Försök igen.